Archive for januari, 2011

Om ekumenik; varför jag är Lutheran

januari 29, 2011

När man läser vad som skrivs i den kristna delen av den svenska bloggosfären slås man av hur många trosvissa människor man stöter på. Stundom är de övertyugade pingstvänner och stundom övertygade romerska katoliker. Och så finns förstås de trosvissa lutheranerna, de som gör skillnad mellan kristna och katoliker.

Nu är det en mycket tydlig maning från Kyrkans Herre att Kyrkan ska sträva efter att vara en och inte splittrad och då är den överdriva trosvissheten ett problem eftersom den begränsar de ekumeniska strävandena till tesen att det är helt ok för alla andra att inse att de haft fel och ansluta sig till min lära.  Med trosvissa katoliker kan man ha ett visst tålamod, de är ju ofta från Lutherdomen omvända svenskar och det är och förblir så att den som aktivt bytt inriktning, må det vara inom politiken eller religionen, rimligen måste tro att de förflyttat sig från fel till rätt. Jag finner inställningen vara en brist på ödmjukhet, men en brist jag kan tåla då den är naturlig. Med trosvisa lutheraner är det annorlunda och skälet är enkelt: de är liksom jag lutheraner eftersom de är födda till det.

Med den tro som man fötts in i är det som med julmat: man kan vara öppen för att undresöka annat men likafullt sittar man där på julafton med sill och skinka. Och ”rent objektivt” kan man inte tycka annat än att det är det bästa. Det är naturligtvis så att det finns en möjlighet att man råkat leva i den tid och i det sammanhang där den exakt rätta kristna tron predikas, men statistiskt sätt är det inte oerhört troligt. Likafullt är det så man känner. och det behöver inte nödvändigtvis vara fel.

Då insikten drabbat en om att man tillhör den kristna inriktning som man tillhör enkom beroende på vart man råkat födas så är vägen mot ökad ekumeni enklare. För om denna slump gjorde mig till lutheran och dig till romersk katolik så kan ingen av oss säga annat än att sanningen kan ligga någonstans mitt emellan och att vi sannolikt når denna lättast genom att respektfullt närma oss varandra och påtala varandras förtjänster och brister. Att vi sedan dessemellan betraktar vår egen tro som den perfekta sanningen är inte konstigare än att vi tycker att köttbullar är den godaste maträttren bara för att vi råkar vara födda i Sverige.