Archive for november, 2010

SD gör nytta i riksdagen

november 10, 2010

Det är kanhända en kontroversiell åsikt, men jag tycker man redan nu ser en nytta med SDs intåg i riksdagen. Nej jag har inte blivit brunskjorta; det är inte främst det politiska sakinnehållet som gjort skillnad. Ja det kommer de ju inte att få driva igenom så är det ju bara med det.

Redan på valnatten känndes det som om detta var det bästa valresultat som man kunnat hoppas på givet förutsättningaerna. För även om jag röstade blankt i riksdagsvalet så är ju ministären Reinfeldt mindre förhatlig än ministären Sahlin skulle varit. Men att Alliansen samtidigt tappade majoriteten i riksdagen känndes bra. Rainfeldts arrogans behövde stukas. Tänk så outhärdligt stöddig han hade varit på sin andra majoritetsperiod.

Och nu ser vi också spåren i den verkliga politiken också. Först Afgahnistan där SDs närvaro och den uppenbara risken att de röstade på ett rödgrönt förslag som dikterats av ytterlighetspartiet V gjorde att S och MP tog sitt förnuft tillfånga och gjorde upp med regeringen. Jag tycker inte att vi skulle ha skickat trupp dit, men nu är den en gång där och situationen måste hantera och då är en bred överenskommelse bra. Även Alliansens linje var extrem. Nu slapp vi den också.

Men bäst av allt är faktiskt risken att SD röstar på det rödgröna förslaget att skära ner rgeringskansliets budget med 670 miljoner. Att regeringskansliet fått elefantiasis under Reinfeldt hänger naturligtvis ihop med hans arrogans men också med hans totalt okonservativa inställning att allt är politik och den därmed vidhängande viljan att utöka antalet politruker. Värst är naturligtvis insättandet av Schlingman som propagandaminister, en taburett som jag inte vet någon annan en Göbbels som innehaft. Inga andra jämförelser dem emellan. Regeringskansliet måste bantas och nu kan det bli verklighet.

Svida lär det göra för Reinfeldt och det är bra. Karlen behöver näpsas mer.