Archive for juni, 2010

SvD kultur om konservtism för Slussen

juni 17, 2010

Att SvD som högertidning delvis företräder konservativa åsikter på ledarsidan torde inte förvåna, men när man hittar dylikt på kultursidorna kan man inte annat än häpna. Säkerligen är det ett omedvetet olycksfall i arbetet men inte desto mindre trevligt, i sak är det dessutom mycket vettiga åsikter som framförs.

Det är Ola Andersson som författat en kulturdebattartikel om Slussen och de olika ombyggnadsalternativ som förts fram. Andersson gillar dem inte. Om detta kan man tycka vad man vill, det ska poängteras att det alltid går att hitta fel i förslag, inget förslag kommer gillas av alla. Därför blir Anderssons artikel verkligt intressant först då han lanserar sitt eget alternativ: behåll Slussen som den är.

Efter 17 år i Stockholmsområdet har jag fortfarande inte lärt mig bemästra detta missfoster till trafiklösning som mest av allt påminner om vilka tyska prepositioner som styr ackusativ (durch, für, gegen, ohne, um). Så far man fram och tillbaka för att stundtals komma ut där man tänkt sig, stundtals ofrivilligen vara på väg mot Nacka. Men Slussen fungerar, det kommer man inte ifrån, och har så, som Andersson påpekar, gjort under de mest skiftande förutsättningar.

Slussen har klarat både höger- och vänstertrafik. Den har klarat både mer och mindre trafik än idag och den har inrymt såväl rangerbangårdar som bussterminaler. Den fungerar inte bara för bilar utan också för alla andra som rör sig i staden.

Vi tar det igen. Vi vet av erfarenhet att slussen fungerar! Och detta oavsett hur ful eller krånglig vi uppfattar den. Därmed intar det nuvarande bygget en särställning bland de förslag som lagts fram; vi känner till att den fungerar. Det är klart möjligt att något av förslagen skulle fungera bättre än dagens lösning, men vi kan inte veta detta, vi riskerar alltid att en ny lösning fungerar sämre. I själva verket måste varje uttalande om föreslagna lösningars duglighet, ävenså Anderssons sågningar, i bästa fall bygga på trafiksimuleringar och i sämsta fall på ren spekulation. Mot detta ställer vi de hårda fakta vi har om nuvarande bygge. Fakta mot spekulation borde vara en klar vinst men är det alltför sällan.

Därmed når vi själva essensen av den politiska konservatismen: insikten att det nästan alltid är bättre att vårda det befintliga än att riva ner och bygga nytt. Insikten gäller trafiklösningar likaväl som samhällsinstitutioner. Vi vet vad vi har, med fel och brister, men vi vet inte vad vi får. Konservatismen förespråkar inte status quo, den vill utveckling, men en utveckling främst av det vi har genom att åtgärda bristerna och felen. Slussen är ful, den är i sönderfall och den är en plåga för bilisten som inte känner dess irrgångar. Men betyder det att den är värdelös? Kan det inte vara så att lite ny betong, färg, belysning och bättre skyltar löser hela problemet? Finns det när allt kommer omkring nåt alls som säger att en helt ny lösning skulle vara bättre?

Annonser