Archive for december, 2008

Världens sämsta poliskår

december 31, 2008

Den svenska polisens förmåga, och intresse av, att upprätthålla lag ochordning är både under all kritik och under avtagande. Efter kravallerna i Rosengård torde till och med de mest inbitna poliskramare inse att kåren inte längre klarar av att freda vanliga hederliga människors liv och egendom. Idag läser jag att utveckling raskt gått ett steg längre och situationen som den ofta gör lämnat tragiken och övergått i komik. Inte nog med att medborgarna lämnas vind för våg, malmöpolisen klarar inte ens av att skydda sig själv längre!

Tf närpolischef Michael Storm säger till Nyheterna Öresund att det inte handlar om att polisen inte klarar att skydda sig själv.

Nähä? Men det är onekligen så det ser ut! Möjligen är förklaringen en annan; att polisen inte törs skydda sig själv.

Vi är raskt på väg mot en situation där den svenska polisen blivit så ointresserad av och oförmögen att utföra sin uppgift att samhället skulle må bättre av att polisväsendet helt avskaffades. Vänner! Anarkin är i antågande. Det är dags att beväpna sig för att själv kunna skydda sitt och de sina!

Vill vi verkligen ha det så?

Tillgänglighet på en monopolmarknad

december 20, 2008

Inte så sällan stöter man på i övrigt frihetligt sinnade personer som försvarar Systembolagets monopol på alkoholförsäljning. De gör inte detta p.g.a. några djupare ideologiska övertygelser om att ett alkoholmonopol är bra för den s.k. folkhälsan utan motiverar sitt ställningstagande med Systembolagets stora utbud. Det brukar heta att om Systembolaget försvann så kommer folk ute i landsorten få hålla tillgodo med bulkviner. Men det är knappast av omsorg om landsortsborna som dessa monopolets försvarare uttalar sig utan säkerligen av egen snöd vinning. Visserligen kommer det i storstäderna alltid finnas välsorterade vinbutiker, men nog är det behändigare att kunna slinka in på en välsorterad systembutik i shoppinggallerian under lördagsshoppingen än att behöva göra sig omaket att ta sig in i centrum för inköpen. För det är där skon klämmer hos dessa mexitegelliberaler: de gillar systembolaget därför att det är bekvämt för dem. Att argumentationen haltar begriper var och en som stundom tillbringar tid utanför storstadsregionerna. Att hylla det överlägsna sortimentet på landsortens Systembolag tyder bara på att man aldrig satt sin fot på dem. Utbudet är naturligtvis ingalunda enormt utan tämligen avpassat efter efterfrågan. Mindre spännande viner och mer öl och brännvin alltså. Inget fel i det, endast medelklassliberaler med näsan i vädret finner det lämpligt att döma människor efter deras dryckesvanor.

Men beställningssortimentet då! Du glömmer beställningssortimentet! Jovisst, man kan beställa från beställningssortimentet på alla systembutiker. Det är alldeles rätt. Men tror ni verkligen att de landsortsbor ni tar till intäckt för monopolet gör det i någon större utsträckning? Och varför skullle de inte i på avreglerad marknad kunna göra samma beställningar från valfri internethandel?

Det ultimala skälet för varför argumentationen är falsk hittar man dock på Expressen.se. Under förevändning att kunna utöka utbudet har Systembolaget lagt om rutinerna för beställning via utlämningsställen (d.v.s. vanliga butiker på landsorten som kan ta upp beställningar och lämna ut leveranser från Systembolaget). Istället för leverans från närmsta butik sker nu leverans från särskilda centrala depåer. Förutom större utbud leder det också till längre leveranstider. För några få verkligt vinintresserade har det alltså blivit bättre (men ärligt talat så gör de sig säkert ändå omaket att sätta sig i bilen och köra de mil som krävs för att komma till en välsorterad systembutik) och för de allra flesta betydligt sämre. Nu var säkerligen aldrig skälet att det skulle bli bättre för konsumenterna, det är bara ett sätt att sälja in den förändring som med stor säkerhet betyder ordentligt minskade logistikkostnader för Systembolaget.

Nej, ville man verkligen måna om utbudet på landsorten skulle man naturligtvis vara för ett avskaffat monopol så att de vanliga butiker och bensinmackar som finns där finge sälja alkohol.

Ett grundläggande missförstånd

december 17, 2008

Jag läser idag på SvD.se att grundlagsutredningen så slutligen lagt fram sina förslag och inser att det bara blev en fingertutta. Något annat var ju inte att vänta eftersom den svenska konstitutionen redan berövat folket makten och lagt den i händerna på en modern adel i form av den politiska klassen. Tanken att de själva skulle släppa denna makt ifrån sig är ju närmast skrattretande.

Några små smulor av ökat medborgerlig frihet har dock kastats in för att få kritikerna att hålla tyst. Sänkt spärr för personlval (5% istället för 8 ) och avskaffandet av det så kallade uppenbarhetsrekvisitet (dvs återinförandet av en reell möjlighet för medborgare att domstolsvägen få grundlagsstridiga beslut och lagar ogiltigförklarade), men inget förslag om författningsdomstol. Dessutom föreslås att folkomröstningar ska kunna framtvingas av en tillräckligt stor opinionsyttring något som ligger mig varmt om hjärtat då Botkyrka kommun förvägrat oss tullingebor en omröstning om att få bilda egen kommun. Nu lär vi kunna tvinga oss till en sådan efter 2011.

Men smulor är vad det är. Smulor som i det stora hela betyder noll och intet och grunden hittar man i artikeln:

De borgerliga och miljöpartiet har däremot inte lyckats driva igenom en författningsdomstol.

Jasså? Men har de inte en synnerligen stabil majoritet bakom sig? Jovisst, men som den svenska politiska klassen ser på det så måste HELA den morderna adeln vara överens om grundlagen. Därmed måste åtminstone sossarna vara med i båten också. Detta är ett grundläggande missförstånd, som jag misstänker är medvetet bland våra ledande politiker. De vill gärna att grundlagen är deras, men det är den inte.

En konstitution är det kontrakt som finns mellan medborgare och överhet, mellan väljare och valda, tänkt att fastslå den maktfördelning som råder i samhället. Ett kontrakt som stipulerar vilken makt jag som medborgare lämnat ifrån mig till överheten och vilken jag behållet. Vilken frihet jag har och vilken frihet överheten har. En konstitution är därmed inte politikernas utan medborgarnas. Därmed är konsensus i den politiska klassen inte bara oitressant utan snarast ett problem. I denna fråga om någon förtjänar åsiktsskillnader att lyftas fram i ljuset för att prövas i allmänna val. Grundlagsändringar sker genom två riksdagsbeslut med val emellan. Det finns en tanke med detta. En tanke som är att medborgarna ska få chans att säga sitt om frågan. Då den politiska klassen gör upp om förslaget och skapar konsensus innan medborgarna släpps in i debatten förvägrar de oss den rätten. Jag dristar mig till att gissa att det faktiskt är precis det som är meningen.

För övrigt anser jag att FRA-lagen bör rivas upp!