Vem är egentligen intolerant?

Jag är visserligen medlem i Svenska Kyrkan av födsel och ohejdad vana, men att kalla mig troende är att tänja väl mycket på begreppen. Det finns två skäl för mig att ändå ta klar ställning i homoäktenskapsfrågan:

 1. Försvaret av en institution som funnits i tusentals år: äktenskapet mellan man och kvinna som bas för familjen och den minsta byggstenen i den sociala konstruktion som utgör den mänskliga civilistaionen.
 2. Religionsfriheten och andra människors rätt att ha åsikter om vilka unioner Gud behagar välsigna.

Mitt försvar för äktenskapet och den assosierade faderskapspresumptionen redogjorde jag för härom dagen varför jag koncentrerar mig på det andra argumentet istället idag.

Se er själva i spegeln ni som kallar oss motståndare till homoäktenskap för intoleranta. Hur är det med respekten för religionsfriheten? Hur är det med toleransen? Ni hycklar ju. Det måste ni ju inse själva. Ni är ju precis lika övertygade om rättfärdigheten i er förkunnelse som den mest inbitne leastadian. Ni visar nämligen upp samma intoleranta förnumstiga sida som som alla som tror sig ha hittat SANNINGEN och därmed ha rätt att döma andra för att de ser saker på andra sätt. Döma och sedan tvinga på sin åskådning på andra. För det vill ni ju göra i denna fråga där ni helt enkelt inte kan acceptera att andra människor har andra övertygelser. Ser ni då inte att er övertygelse är lika mycket ”tro” som andras. Lika mycket religion. Ser ni inte att ni vill förtrycka era medmänniskors åsiktsliv på precis det sätt som ni själva så ofta anklagar religionerna för att vilja?

Vad sägs om en kompromiss? Religiösa samfund med vigselrätt får rätt att både sammanfoga hetrosexuella par i äktenskap och homosexuella par i partnerskap? Det får stå samfunden fritt att välja om de villa ha vigselrätt för båda eller endast den ena formen (man bör väl inte utesluta tanken på samfund som bara vill viga homosexuella?). Den homosexuelle (eller hetrosexuelle) som upptäcker sig tillhöra ett samfund som inte vill viga honom har sedan att förhålla sig till detta och antingen på teologiska grunder ta debatten internt och söka ändra inriktning eller att lämna samfundet. Jag kan inte förstå hur någon alls kan vilja vara medlem i ett samfund om man inte anser att det repsekterar ens läggning. Men den kampen måste ju varje människa ta själv istället för att springa och ställa sig bakom pappa statens rygg.

Är det inte en kompromiss som borde vara alla till belåtenhet? Är det inte så att endast den som vill påtvinga andra sina religiösa eller politiska värderingar kan vara emot? Är det inte just det som man vill? Värderadikalismen har därmed lämnat den missionerande religionens område bakom sig för att träda in i korsfarartankens tvångsdop!

Sannerligen verkar det vara lättare att se grandet i sin grannes öga än bjälken i sitt eget!

Annonser

Etiketter:

17 svar to “Vem är egentligen intolerant?”

 1. larserick Says:

  Ja, om man nu alls ska blanda in religionen i det juridska sammanhang som äktenskap är.

  Jag tycker nog att snyggast och mest förenligt med relionsfriheten är att det allmänna står för registeringen av det juridiskt bindande som finns med ett äktenskap (oavsett vad man kallar det). Och sedan, ungefär som du säger, att det religiösa samfund man sympatiserar med får stå för den religiösa ceremoning (vad man ju vill kalla den) – utifrån samfundets egen tro och bekännelse.
  Och har man ingen tro får man väl göra något ”fint” kring den borgerliga ceremonin.

 2. Populisten Says:

  Varför inte helt avskaffa cermonielet som legal nödvändighet? Borde det inte räcka med att brudpar och vittnen (varav ett vittne kan utgöra vigselförättare enligt valfri cermoni) signerar vigselbeviset? Äktenskap och partnerskap är i mina ögon en strikt privatsak. På köpet blir man av med de borgerliga vigselförättarna. De som vill ha en cermoni skapar den själva antingen genom det religiösa samfund de ingår i eller på annat sätt. De militanta atteisterna i föreningen Humanisterna har ju sökt vigselrätt men fått avslag, de skulle säkert kunna bistå med icke-religiösa alternativ både vad gäller cermonier och förrättare.

  Det viktigaste är i alla händelser en fortsatt åtskillnad mellan äktenskap och partnerskap samt religionsfrihet.

 3. Peter Ingestad Says:

  Lucifer och Jesus är samma person.

 4. Cyrill Says:

  Homoäktenskap – ett sovjetiskt experiment

  Homoäktenskapet har sitt ursprung i ett sovjetiskt sexualexperiment på 1920-talet. Då ville de kommunistiska ledarna avskaffa äktenskapet.

  Den sovjetiske ledaren Krilenko sa: ”Varför skulle staten bry sig om vilka som gifter sig med vem?…Den fria kärleken är det ultimata målet för en socialistisk stat… I denna stat kommer äktenskapet att befrias från varje plikt och den kommer att omvandlas till en absolut fri förening mellan två personer”.

  Agendan hos gaylobbyn, hos de radikala feministerna och hos de sekulära ateisterna har kusliga likheter med den sovjetiska modellen. Gud är död och allt är tillåtet. Människan är blott en sofistikerad schimpans med djuriska drifter, lustar och impuler.

  Glöm inte att kyrkor attackerades, brändes ned och skövlades i modernitetens namn. Kristna människor avrättades, förvisades till Gulag och sattes på sinnessjukhus för omskolning. Människan skulle bygga en ny värld och en ny framtid där allt som var ålderdomligt förkastades.

  Vad rör sig i Reinfeldts och Ohlys huvuden? Hur långt tänker de gå i sin iver att slakta äktenskapet på ateismens destruktiva altare?

 5. Little Miss Chatterbox Says:

  Hej P!

  Kul att man har inspirerat till ett helt blog-inlägg! 😉
  Du lyckades onekligen få mitt blod att svalla så även jag har bloggat om intolerans och varför jag anser dessa s.k. kristna varderingar vara de intoleranta som inte valkomnar (?!) vem som helst i kyrkan…

  Dock ar detta dock en blog som jag kunde ha skrivit redan for 7 ar sedan nar jag gick ur svenska kyrkan och jag kommer sakerligen aterkomma till amnet.

  Vill aterigen poangtera att fragan om diskriminering (vilket jag anser att du foresprakar) dock ar skild fran mina asikter om kristendomen som religion pa sa satt att jag respekterar allas enskilda tro sa lange:
  1. man inte forsoker padyvla mig den
  2. sa lange denna tro inte diskriminerar manniskor pga kon, hudfarg el sexuell laggning

  Det ar namligen sa, i ett demokratiskt samhalle att diskriminering inte ar accepterat och det ar en del av den religions/ och yttrandefrihet som vi faktiskt tillampar i det har landet.

  http://misschatterbox.wordpress.com/2008/11/16/den-hycklande-kristna-konservativ-hogern/

  Mvh,
  LMC

 6. Tetris Says:

  LMC: Med andra ord så får man tycka vad man vill, så länge man håller sig innanför ramen. Det var ju… fritt.

 7. Populisten Says:

  LMC: Äran är inte bara din, metoden att stjäla bra formuleringar från mina egna kommentarer har jag hittat hos Lars-Erick. Se så bra det kan bli av kombinantionen av metodstöld och provokation.

  I övrigt fortsätter du att företräda en liberalism som är den ideologin när den är som sämst (eller bäst för oss som älskar att häckla detta liberala hyckleri). Tetris har ju helt rätt och han är ingalunda först att påpeka detta om liberalismen. Redan då liberalismen dök upp som ideoligi fanns det visa personer som varnade för den och menade att det i förlängningen måste leda till åsiktsnivellering och förtryck av oppurtuna åsikter. Och där är vi alltså idag. Man får precis vilken man vill av de politiskt korrekta åsikter som den liberala intelligentian har godkänt. Precis vilken man vill av dessa, men inga andra. Har man en annan åsikt är man intolerant, rasist eller förespråkar diskriminering och är följaktligen ingen att lyssna på utan ska tystas eller köras över. Sedan sätter man sig med sina liberala vänner och berömmer varandra för hur toleranta man är. Jag säger det igen: det är hyckleri!

  Är det helt omöjligt för dig att respektera andras religiösa tro? Det har inte med disrkiminering att göra att somliga människor menar att det är Guds åsikt att homosexuella relationer inte ska välsignas eller att kvinnor inte ska vara präster. Dessa människor anser att det är den allra högstes vilja och det kan man inte bemöta med att det är orättvist. Jaha, svarar de, men Gud kanske ÄR orättvis! Och hur det nu är så måste man ju ha en viss förståelse för att dessa människor inte vill sätta sig upp mot en allsmäktig varelse de tror på. Det är helt enkelt både fel och orätt att bemöta religiösa åsikter med argumentation utanför det aktuella religiösa systemet.

  Som sagt: JAG försöker inte pådyvla dig mina religiösa åsikter. Jag skulle tippa att om Gud finns så bryr han sig inte ett smack om vem som man delar sovrum med. Däremot försvarar jag andras rätt att tycka annorlunda och är emot homoäktenskap eftersom jag försvarar familjen som institution. Du vill dock pådyvla folk DINA religiösa åsikter även fast du inte själv kallar det religion.

  Ps. Exemplifiera gärna vari diskrimineringen ligger. Jag förespråkar som jag skrivit tidigare en helt läggningsneutral lagstiftning.

 8. Little Miss Chatterbox Says:

  Tetris.

  Nej men så länge man håller sig inom LAGEN!

  Och enligt Er här. får man tydligen tycka vad man vill, så länge man inte vänder sig mot de kristna, konservativa ”värderingarna”. Det är ju generöst…

  Mvh,
  LMC

 9. Little Miss Chatterbox Says:

  Underbart Populisten!

  Att gömma sig bakom Gud! Fascinerande… Jag kan respektera Din och andras tro men tyvärr måste jag respektera LAGEN mer och den förbjuder könsdiskriminering. Kan Du svara på frågan om kvinnliga präster – borde de också förbjudas kanske?

  Mvh,
  LMC

  PS. dessutom är jag inte liberal… 😉

 10. Populisten Says:

  LMC, min tro vet du noll och intet om. Lagen är ett nonsensargument i sammanhanget eftersom vi diskuterar en ändring av densamma. Menar du på fullt allvar att dagens lagstiftning på nåt sätt skulle strida mot sig själv? Det måste ju vara så du menar eftersom du är emot dagens lag eftgersom lagen förbjuder könsdiskriminering? Varför skulle då just paragrafen om könsdiskriminering stå över andra lagar? Det kanske är tvärtom. Du snor går vilse i dina egna argument, ser du inte det? F.ö. måste ju lagen grunda sig på något och då är vi inne på moral och andra nästående fenomen som religion.

  Om du inte är liberal så inställer sig frågan vad du är.

 11. Populisten Says:

  LMC, såg din direkta fråga först efter att jag skickat kommentaren. JAG vill inte förbjuda saker. Det är ju du som vill! Om ett visst religiöst samfund anser att endast män, endast kvinnor, endast transvestiter eller endast ”vad sjutton du vill” kan vara präster så har de all rätt att tycka det och ha en sådan ordning i sitt samfund. Är min övertygelse annorlunda så är inte jag med i det samfundet. Omvänt så har jag aldrig begripit varför kvinnoprästmotståndarna i Svenska Kyrkans Synod inte tar det naturliga steget och startar ett eget kristet samfund med endast manliga präster.

  Teologi handlar om att diskutera vad man tror att Gud vill. Det har noll och intet att göra med vad vi människor anser vara politiskt korrekt. Du vill uppenbarligen politisera relionen och lägga dig i inre angelägenheter i samfund som du inte är medlem i. Som medlem i Svenska Kyrkan har jag rätt att ha åsikter om vad Svenska Kyrkan tar sig för, men vem som tillåts predika i Pingstkyrkan är inte min sak.

 12. Little Miss Chatterbox Says:

  Jag är ledsen P men jag kan verkligen inte släppa det här som det verkar men jag lovar att detta blir min sista kommentar i frågan! 🙂

  Det var nämligen något Du frågade mig, som jag inte svarade på och det var hur jag kan kalla det Du säger/står för/tror på för ”diskriminering” och kanske har Du rätt…? Kanske är det inte diskriminering utamn snarare ”hyckleri” det handlar om. Det står ju trots allt inte i lagen att det är en demokratisk rättighet att få vigas i kyrkan.

  Men däremot har jag fått lära mig att ”alla är vi lika inför Gud” men det gäller tydligen inte bögar o flator då, enligt Dig/Er? Och hur är det med alla andra saker som står i Bibeln, som idag skulle anses högst omoraliska eller olagliga? Stening till exempel? Eller kvinnlig rösträtt, för det är väl så man kan tolka ”kvinnan tige i församlingen” – som att kvinnot inte ska ha rösträtt?

  Hur kommer det sig att det är helt ok att ”Gud är orättvis” så länge det passar ens egna åsikter? Kan man ursäkta vad som helt med att ”det står i bibeln” så det måste man respektera om man inte skall inkränka på den religionsfrihet vi har? Eller är det bara jäkligt bekvämt att ha något att ursäkta sin egen trångsynthet med…? Jag vill inte politisera religion (för det har man gjort i alla århtusenden – religion har ALLTID använts för att kväsa o kontrollera människor) men jag kan aldrig acceptera att man kan komma undan med vad som helst bara genom att gömma sig bakom religion!

  I vissa länder stenas kvinnor fortfarande till döds i ”Guds namn” – tycker Du att det är acceptabelt också?!

  Du menar också att jag har något emot, eller inte respekterar ”familjen som institution” – jo det gör jag visst men jag anser inte nödvändigtvis att en familj måste vara definierad enligt formatet ”mamma, pappa& barn” – vad ger Dig/Er rätt att bestämma och definiera vad som är ”familj” och besluta att allt som inte följer ER norm, är fel? Jag växte som sagt upp hos min mormor – hon var min familj och det är jag otroligt glad över, för det är tack vara henne och hennes kärleksfulla uppfostran som jag är den lyckliga, stolta och framgångsrika individ jag faktiskt är. Eller snarare ”på grund av”, kanske Du skulle säga…?

  Bäst jag lägger mig nu, innan det börjar kastas sten kanske! 😉

  God natt!
  /LMC

 13. Tetris Says:

  LMC: du får faktiskt tycka vad du vill. Men det får jag också. Och jag tycker inte att din definition på åsiktsfrihet är vidare fri.

  Förresten kan inte jag se någon principiell skillnad mellan att gömma sig bakom Gud och att gömma sig bakom LAGEN. I båda fallen handlar det ju om att hänvisa till högre auktoritet för att försvara sin åsikt. Vem bestämmer vilken auktoritet som står högst? Inte du i alla fall. Och inte jag heller.

 14. Populisten Says:

  LMC, det är rent fascinerande att du inte klarar av att inse att skilja på teologi och politik. Du tolkar det du läst i Bibeln på ett sätt och någon annan tolkar den på ett annat sätt. Tillhör du ett religiöst samfund så har du all rätt att debattera tolkningarna inom samfundet. Däremot har du inte med att göra vilka ställningstaganden samfund du inte är medlem i tar, lika lite som jag har att göra med vad Båstad Tennisklubb hittar på.

  Du har en etisk inställning och anser att vissa religiösa riktningar är förkastliga för att de inte delar den. Det är din rätt att ha. Däremot är det inte din rätt att lägga dig i deras teologi.

  ”Alla är lika inför Gud” skriver du. För det första så motsäger jag inte det. Däremot kan ju Gud ogilla vissa beteenden och läggningar. Utan jämförelser av läggningarna i övrigt så tror jag vi kan vara överens om att om Gud finns så han inte acceptera t.ex. pedofili. Strikt teologiskt är det naturligtvis också möjligt för en troende person att vara övertygad om att Gud ogillar homosexuellitet. Försök nu inte göra en billig poäng och påstå att jag likställer pedofili med homosexuellitet för det gör jag inte. För det andra skulle jag vilja citera Burke: ”alla människor har samma rättigheter, dock inte nödvändigtvis till samma saker”. T.ex. har vi alla rätt att ärva våra föräldrar. Ändå kommer det att bli en avgörande skillnad mellan utfallet om man är wallenbergare eller populist. Jag föreslår ju också att Äktenskap och Partnerskap juridikt skulle likställas förutom faderskapspresumptionen som uppenbart endast berör äktenskapet. Därmed får hetrosexuella och homosexuella samma rättigheter, men till olika saker. Vad är problemet? Att sedan somliga religiösa samfund endast kommer att vilja viga par av det ena eller det andra slaget kan jag för mitt liv inte begripa vad det har med oss som inte tillhör dem att göra.

  Angående familjen så är det ett faktum att ett barn har exakt en mor och exakt en far. Jag tror få skulle protestera mot ett påstående att det mest naturliga och bästa för barnet är att dessa gemensamt tar hand om barnet under dess uppväxt. Detta är idealet för familjen. Nu lever människor inte alltid upp till idealen (jag lever inte upp till alla mina i alla fall) och därmed kan familjer se ut på en massa sätt. Jag fördömer inte andra familjeformer. Varför skulle jag göra det? Den som är utan synd ska ju som det är skrivet kasta första stenen. Däremot är jag övertygad om att samhällets normsystem ska stödja idealen därför att fler då kommer att kunna leva upp bättre till dem. Idag (och det gäller fler frågor än denna) så sänker vi istället ständigt ribban ner till vad som just nu normalt uppnås varvid människan kämpar mot ett lägre mål vilket gör att hon når ett sämre resultat vilket leder till att normen sänks osv i en oändligt nedåtgående spiral. Ideal är till för att sikta mot inte för att alla ska uppnå dem. Uppnådde alla idealen vore de för lågt satta!

  Slutligen, äktenskap är ett ord med en viss innebörd som är hävdvunnen. Denna innebörd är en lagstadgad relation mellan en man och en kvinna ofta med en avsikt att tillsammans avla och uppfostra barn. Dock finns det begränsningar för vilka som moraliskt och lagligt anses kunna få ingå äktenskap. Man får inte vara för nära släkt. Man får inte redan vara gift. Man måste ha uppnått en viss ålder. Om nu en av de verkligt grundläggande begränsningarna ska släppas, dvs att de som ingår äktebskap ska ha olika kön, varför ska då de andra finnas kvar?

  Det finns en fråga som jag aldrig verkar få svar på: Om det nu anses diskriminerande mot homosexuella att de inte kan ingå äktenskap, varför anses det inte diskriminerande att hetrosexuella inte kan ingå partnerskap? Tänk gärna noga på den frågan, för den är allvarligt menad.

  Hälsningar
  Populisten

  Ps. Du svarade inte heller på vilken ideologi du bekänner dig till. Ds.

 15. Little Miss Chatterbox Says:

  Hej igen!

  For svaret pa fragan om ideologi kan Du lasa om mig pa min blog. dar star det klart o tydligt… 🙂

  Ha det!
  LMC

  PS. Du svarade inte heller pa om Du tycker att man kan ursakta vilka beteenden som helst med religion – t.ex. stening. 😉

 16. Populisten Says:

  LMC, jag hittar faktiskt ingen ideologisk deklaration på din blogg. Du skriver en del om att du är en individ osv. För mig låter det som att du beskriver lite av en nyliberal utgångspunkt utan att vilja använda ordet liberal.

 17. Little Miss Chatterbox Says:

  Hej (igen) P!

  Jag är INTE liberal!!! Jag har inget behov av att sätta mig själv (eller andra) i ett specifikt fack – i vissa frågor är jag liberal, i vissa konsertavit och jag är säker på att det finns en eller annan fråga där jag till och med tycker samma som en kommunist eller miljö-mupp… 😉

  Det var det som var min poäng! 🙂

  Vi hörs!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: