Frihetsförbundet: ett tankeexperiment

För var dag som går, för var fråga som behandlas av våra folkvalda, så blir det allt tydligare att den svenska demokratin inte fungerar. De partier som en gång var folkrörelser vilka kanaliserade medborgarnas åsikter in i de beslutande organen har nu blivit utskott till statsapparaten. Den representativa demokrati vars tanke var att låta medborgarna välja politiker att fatta beslut i deras ställe utifrån i förväg annonserade värderingar har perverterats till en elits sätt att legitimera sitt godtyckliga maktutövande. Hur vänder man utvecklingen? Kan man ens det? Några säkra svar finns inte men nedanstående är ett utkast till principiell organisation för en ny typ av politisk kraft vars syfte skulle vara att återupprätta den tydliga kopplingen mellan väljare och valda. På sätt och vis är det folkrörelsens antites med en helt sluten närmast östatsmässigt elitistisk organisation, men slutenheten syftar endast till att skydda innehållet för att ge kraft till total öppenhet vad gäller nomineringar, val och sakfrågedebatt. Det förtjänar att påpekas att det endast är ett tankeexpreiment, men trots detta är alla typer av kommentarer och synpunkter välkomna. Kanske kan jag locka någon till nya tankar och debatt om vår demokratis spelregler.

§1  Frihetsförbundets syfte är att utgöra en frihetelig och frisinnad plattform för politiskt intresserade medborgare. Med frihetelig och frisinnad menar vi en attityd som låter politiken utgå från den enskilde medborgaren och som strävar efter att bygga samhället underifrån. Frihetsförbundets principer sammanfatts kanske bäst av inledningen på biskop Tomas Frihetsvisa: ”Frihet är det största ting, som sökas kan all världen kring”.

§2 Frihetsförbundets principer avses slås fast i en programförklaring som högst omfattar motsvarande tio A4-sidor och sammanfattas i en deklaration om motsvarande en A4-sida. Det korta formatet syftar till att garantera att det är just de grundläggande principerna som slås fast.

§3 Fullvärdig medlem kan den medborgare som är 18 år fyllda, ej avtjänat eller dömts till fängelsestraff de senatse fyra åren och rekomenderas av två medlemmar bli.

§4 Ändringar av förbundets programförklaring, policy samt gemensam åsikt i sakfråga beslutas av medlemmarna.

§5 Officiell sympatisör, motsvarande stödmedlemskap, äger var och en som så önskar rätt att bli.

§6 Frihetsförbundets avsikt är att under gemensam beteckning ställa upp i allmänna val.

§7 Fullvärdig medlem antas vara beredd att i valda församlingar representera sin hemortsvalkrets, men förbjuds att kandidera i andra valkretsar.

§8 Kandidater samt deras ordningsföljd på valsedeln fastställs i för alla i valkretsen röstberättigade öppna nomineringsval där samtliga medlemmar i valkretsen är valbara.

§9 Varje väljare har i nomineringsval rätt att med ordningsföljd rösta på tre kandidater.

§10 Efter nomineringsvalet fastställs en ordningsföljd för valsedeln som högst får innehålla lika många kandidater som mandat i valkretsen. Frihetsförbundet äger endast rätt ändra den framröstade ordningsföljden om oegentligheter förekommit i nomineringsvalet eller kandidaten inte längre uppfyller kraven för medlemskap.

§11 Kandidater uppmanas att bedriva enskilda personvalskampanjer både inför nomineringsval och verkliga val. Kandidater skall beakta att de alltid har makten att komma in i t.ex. riksdagen helt i egna händer genom att få 12% av väljarna att lägga en röstsedel med kryss för deras namn i valurnan.

§12 Då samtliga medlemmar och kandidater omfattar Frihetsförbundets principer räds ej förbundet hårda men justa debatter i sakfrågor för att bryta olika tankar mot varandra. Därmed inses också att medlemmar och förtroendevalda kan ta olika ställningstaganden i sakfrågor även då man är överens om principerna. Som konsekvens skall därmed var och en följa sin inre röst vid omröstningar i valda församlingar. Frihetsförbundet har alltså ingen partipiska.

§13 Medlemar, särksilt i det fall de är förtroendevalda, är ålagda att försvara sina ställningstaganden inför väljarna i valkretsen samt att i övrigt delta i en öppen och ärlig samhällsdebatt där bruket av dialog, gärna via moderna medier såsom internet, och åsiktsutbyte förutsätts.

Annonser

Etiketter:

5 svar to “Frihetsförbundet: ett tankeexperiment”

 1. larserick Says:

  Hej, jag ser att du i ngn mån modifierat dina medlemskrav, om jag minns rätt.
  Men hoppas att fler läser o kommenterar… så frågan hålls vid liv,

  Just nu är jag bara helt absorberad av det senaste betr FRA, det kokar inombords.
  Har för mig du skrev en komment hos mig nyss, som jag inte har alltför många invändningar emot. Men jag har svårt hålla mig kall o analytisk just nu.
  Grrrrrrrrrrr…

 2. Populisten Says:

  Hej!

  Jo, till skillnad från våra politiker lyssnar jag på kritik… 🙂

  Vi får väl se om det startar någon debatt. Min andel spontanläsare är inte så hög pga den ojämna uppdateringsfrekvensen. Men bra vore det.

  Arg är jag också, även om jag har i stort slutat att blogga om FRA. På sätt och vis har ilskan övergått i en mer lungn känsla av motstånd mot makteliten. Den känslan en kär gammal gäst, den fanns ju där hela tiden under sosseåren. Då blir det också viktigare att skriva mer allmän kritik.

  Om du håller dig kall så kan jag dock bjuda på lite rallarsvingar. Alla fyller olika roller.

 3. larserick Says:

  Men du pingar väl dina inlägg på knuff el blogger el vad det heter. För ‘även om vi då och då har olika åsikter eller i vart fall olika infallsvinklar så är det kul att diskutera. Och det blir ju ingen diskussion om man håller med varandra hela tiden. Utvecklingen måste ju gå framåt 😉

 4. Peter Green Says:

  Det här är en intressant tanke.

 5. Populisten Says:

  Det gläder mig att du tycker Green!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: