Ett anspråkslöst förslag

Med anledning av bl.a. det utredningsförslag om public service-företagens framtid som nyligen lagts fram skriver de tre kulturpolitiska  talesmännen (egentligen kvinnorna) från vänsterblocket i dag på SvD Brännpunkt. På det hela taget för de fram ett progressivt förslag för att cementera den nuvarande ordningen, men som den engagerade och framåtsträvande medborgare jag är kan jag dock inte nöja mig med varken regeringsutredarens eller oppositionens förslag. Nej de måste kombineras och utvecklas.

Teknikutvecklingen har nu nått dithän att det som förr var etermedia nu kan tas emot med allehanda apparater. Därför har det förelagits att TV-avgiften ska utvidgas till att även gälla t.ex. datorer med bredbandsuppkoppling. Jag säger bra, men inte tillräckligt! Det finns fortfarande mediatyper där en oberoende public service saknas, det finns fortfarande mediekanaler där information kan tas emot och sändas utan att public service har rätt att ta ut avgift. Många svenskar äger den typ av mottagare som kallas postlåda. Via denna mottar medborgarna ofta dagligen nyheter och information såsom reklam utan någon möjlighet till ett oberoende sanningsorgan av public service typ. Somliga drar sig inte ens för att endast ha en enda dagstidning! Hur skev ska inte den medborgares världsbild bli vars enda dagliga lektyr t.ex. utgörs av en reaktionär kraft som Svenska Dagbladet? Det är dags att ta krafttag mot detta problem och snarast införa en public service-tidning! Djärvs man föreslå att vår gamla Post och Inrikes Tidningar återuppstår, inrättas som public service-organ, delas ut dagligen till samtliga hushåll samt finnansieras med en obligatorisk postlådeavgift på låt oss säga 2000 kronor om året? Samtidigt bör naturligtvis denna public service-tidning komma ut i en avgiftsfri nätversion (finnansierad via den obligatoriska bredbandsavgiften) för att råda bot på den komersiella dominansen bland nätmedia.

Den mest uppenbara luckan i public service utbudet är därmed igentäppt, men detta innebär endast det första steget. Trots att public servics utmärkta och breda utbud egentligen gör det fullständigt onödigt att se eller lyssna på andra kanaler verkar public service-kanalernas tittar- och lyssnar-siffror sjunka. Detta är naturligtvis en trend som måste vändas! En rad åtgärder krävs troligen men det är min övertygelse att den strategi jag skissar nedan ska ta oss långt på vägen tillbaka mot 100%-iga tittarsiffror.

Till att börja med bör krafttag tas för utbyggnaden av digital-TV-nätet så att inga medborgare ska behöva lita till kommersiella krafter för att se på TV. Med ett marksänt digital-TV-nät som täcker hela befolkningen med god mottagning blir det naturligtvis onödigt att inneha parabolantenn. Då behovet har upphört finns det således inget som hindrar statsmakterna att helt enkelt föbjuda dessa tingestar som förfular byggnader och kan orsaka personskador då de faller ner. Förslagsvis införs en ny bestämmelse enligt vilken parabolantenn endast får monteras på en byggnad efter ansökan om bygglov, något som då också måste sökas retroaktiv för existerande installationer. Eftersom något behov av att sätta upp en parabol för TV-mottagning ej längre föreligger är det också självklart att dylikt bygglov endast beviljas statliga myndigheter som sysslar med sattelitkommunikation. Jag måste åter påminna om att detta på intet sätt är en lag i syfte att inskränka människor kommunikationsmöjligheter utan endast är en fråga om byggnadsestetik och personsäkerhet.

I samband med detta så bör även den tekniska apparaturen justeras. En digital-TV-mottagare för vårt gemensamt ägda Terracomnät bör naturligtvis vara förinställd för att alltid starta upp på en SVT-kanal. På samma sätt bör riksdag och regeringen undersöka möjligheten att, på samma frivilliga basis som med det s.k. barnporrfiltret, få våra stora internetleverantörer att införa en gemensam public service-site (med länkar endast till UR, SR, SvT och Post och Inrikes Tidningars nätupplaga) som obligatorisk startsida för samtliga användare. Om denna metod att, så att säga, servera medborgarna det bästa först inte tillräckligt ökar public service tittar-, lyssnar, och läsarandel så måste naturligtvis public service utvecklas för att möta önskemålen. Ja jag tror att man nästan säkert måste räkna med att detta måste ske. För att utveckla sitt utbud måste public service få en klar bild över vad medborgarna önskar. Det enklaste sättet att åstakomma detta bygger på en gemensam princip men tillämpas något olika för de olika distributionssätten. För internet loggas alla användares trafik utanför public service-siterna, något som den nyligen antagna FRA-lagen är en utmärkt förberedelse för. För TV och radio föreslår jag att man enklast ser till att samtliga mottagare byts ut mot en ny typ vilken via trådlös kommunikation kopplar upp sig mot en central server för att meddela vilka program som medborgarna tittar och lyssnar på. Slutligen för tidningar måste posten åter fullt förstatligas för att kunna föra register på de tidningar och tidsskrifer som medborgarna prenumererar på förutom Post och Inrikes Tidningar. För att säkerställa att inga publikationer skickas i förslutna kuvert måst också FRAs mandat utökas till att även ånga upp alla brev och postförsändelser för att säkerställa att statistiken blir rätt. Märk väl att allt detta inte görs för att övervaka medborgarna utan av det enda skälet att kunna öka public service medias kvalitet. Det är förstås rimligt att förutse att public service genom denna kvalitetsåtgärd kommer att kunna öka sin kundandel på bekostnad av kommersiell media så till den grad att många av de kommersiella medieleverantörerna tvingas lägga ner verksamheten alternativt kommer de statliga distributörerna att av ekonomiska skäl sluta distribuera media med för låg kundandel. Detta innebär dock ingen inskränkning i medborgarnas möjligheter att tillgodogöra sig information eftersom anledningen till utslagningen ju är att public service media redan fyller allas behov.

Det är synd att så mycket av debatterna om både FRA och Public Service präglas av käbbel mellan de politiska blocken när båda sidor har såna viktiga delar att tillföra till en total media- och kommunikationsstrategi för framtiden. Det är dock min förhoppning att våra folkvalda, om de nu läser detta, istället kan ta detta mitt anspråkslösa förslag till sina hjärtan och låta det bilda grunden för en blocköverskridande överenskommelse.

Annonser

Etiketter: ,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: