Archive for september, 2007

Kollektivavtalens verkliga problem

september 27, 2007

Per Gudmundson skriver på SvDs blogg idag om kollektivavtal. Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU) anser nämligen att facken sviker Sveriges unga genom kollektivavtal som gynnar ålder i t.ex. löneavtal. Det kan väl ligga en del i detta men Gudmundson går vilse i slutet av sitt inlägg, när han börjar lyfta fram kollektivavtalens goda sidor.

”Man kan säga goda saker om kollektivavtalen. De underlättar lönebildningsprocessen när företagaren slipper förhandla enskilt med varje anställd. De resulterar i fred på arbetsmarknaden.”

Visst kan man säga goda saker om kollektivavtalen, men de saker Gudmundson för fram som goda är inte uppbenbart bra.

Företagare ”slipper” inte förhandla med varje anställd. Företagare hindras från att förhandla med varje anställd. En fri lönesättning är en fantastisk möjlighet för varje chef och företagare att styra i enlighet med de mål som finns för verksamheten. Central förhandlade avtal är också med nödtvång fel på nästan alla arbetsplatser, på en del skulle lönen kunnat höjas mer på andra mindre. Men facket behöver inte vara utan uppgift om lönebildningen är fri. En ordning där facken lokalt förhandlar fram en pott med arbetsgivaren som sedan fritt sätter lönen skulle visserligen missa centralorganisationernas makt men å andra sidan styrka de lokala fackklubbarna. (Naturligvis får man anta att facket även skulle ha till uppgift att stödja de medarbetare som kännt sig orättvist behadlade i löneprocessen.)

Att kollektivavtalen leder till fred på arbetsmarknaden är inte heller självklart bra. Om fredan existerar för att den ena parten är starkare än den andra så är det väl inte en fred värd namnet?

Men de verkligt problematiska områdena med kollektivavtalen diskuteras väldigt sällan. Kollektivavtalen reglerar nämligen långt mycket mer än lönen. LAS brukar t.ex. ofta diskuteras, men hur många vet att LAS sällan gäller ute på arbetsplatserna? Kollektivavtal sätter nämligen LAS ur spel och stipulerar egna turordningsregler. Turordningsregler som i sin tur kan sättas ur spel godtyckligt i förhandling mellan arbetsgivare och fack (regelmässigt så brukar t.ex. facket kräva att icke-anslutna sägs upp först). Arbetsmarknadslagstiftningen är nämligen inte sista ordet i Sverige. Kollektivavtal väger tyngre (enligt lagen). Detta leder inte bara till att en hel del som borde vara reglerat i lag (t.ex. semesterregler) och lika för alla istället regleras genom kollektivavtal och är olika från bransch till bransch, utan också till att facket får en alldeles opropertionelig makt över de anställda. Det är facken och arbetsgivarna inte politikerna som bestämmer reglerna på arbetsmarknaden. Är det verkligen demokrati?

Munkarna i Burma behöver stöd!

september 23, 2007

Stora saker kan vara på gång i Burma. De protesterande munkarna har nu fått med sig allmänheten och det rapporteras om tiotusentals demonstranter. Men militärregimen kan när som helst besluta sig för att slå ner protesterna med våld, därför är omvärldens stöd viktigt. Om militärerna vet att omvärlden tittar kanske de låter avtryckarfingret vila. Sverige är ett litet land långt från Burma, men ett officiellt uttalande från utrikesdepartementet skulle ändå vara välkommet. Carl Bildt är dessutom i USA just nu med utomordentliga möjligheter att diskutera frågan med tyngre spelare än Sverige.

Hittills finns dock inget uttalande av Bildt i frågan. Varken på UDs hemsida eller Bildts blogg. Jack Hansen uppmanar därför på sin blogg alla att ”Burma Carl Bildt” (dvs kommentera frågan på Bildts blogg). Jag håller med Jack och stämmer härmed in i hans uppmaning.

Muhammed är ingen folkgrupp

september 20, 2007

JK Göran Lambertz meddelar idag att han inte kommer väcka tryckfrihetsåtal mot Lars Vilks eller Nerikes Allehanda med anledning av den publicerade Muhammedteckningen. Anmälarna t.ex. Sveriges Muslimska Förbund och Förenade Islamiska Föreningar i Sverige anser publiceringen vara hets mot folkgrupp. JK delar inte den uppfattningen.

Helt rätt av JK. Muhammed är ingen folkgrupp.

Straff med öppet mål – igen

september 19, 2007

Lagkapten Reinfeldt har återigen stegat fram till straffpunkten och lagt upp bollen. Sedan har han plockat ut målvakten och står nu vid sidlinjen och väntar på att Mona Sahlin ska bredsida in bollen i alliansens tomma mål – igen.

Jag syftar naturligtvis om fastighetsskatten och regeringens fenomenala förmåga att förvandla alla sina vinnarfrågor till förlustposter. Nu ska den nya kommunala avgiften som ska ersätta fastighetsskatten hamna på 6000 per år och inte de 4500 som lovades innan valet (redan det en alldeles för hög summa om man menat allvar med att ta bort skatten).

Varför gör Reinfeldt & Co. allt för att själva bekräfta myten om borgarnas omförmåga att regera landet?

Vänster mot platt-TV?

september 18, 2007

SvDs ledarblogg berättar att den autonoma göteborgsvänstern har vandaliserat borgerliga partiers lokaler under natten till igår. Att vissa tycker att skadegörelse är en del av den politiska kampen är tyvärr ingen nyhet. Men varför försvann också en platt-TV från en av lokalerna? Är vänstern emot platt-TV? För det är väl inte så att det var helt vanliga tjuvar i farten som bara vill verka lite finare genom att klä sina stölder i deologi.

Trendbrott för arbetslösheten

september 16, 2007

Att arbetslöshetssiffrorna blir bara lägre och lägre torde ju inte ha undgått någon. SvDs P J Anders Linder bloggar t.ex. idag om detta och refererar till Konjukturinstitutet och Per T Ohlsson. Det är inget fel i det de skriver men ibland vill man ju ta reda på saker själv också, särskilt intressant vore det ju att ta reda på om det är konjukturen eller politiken som avgör. Statistiken är enkel att få tag på, den finns på AMS hemsida. Om man leker lite med siffrorna kan man få fram mycket, t.ex. utvecklingen sedan 1996:

Arbetslöshet sedan 1996

Skillnaden mellan 1990-talets massarbetslöshet och nuläget är slående. Men inte bara de absoluta talen har minskat, svängningarna har också minskat. I själva verket var skillnaden mellan topp och botten under ett år under 1990-talet lika stora som den totala arbetslösheten är idag. Svängningarna under året gör också att det är intressant att rita upp åren ovanpå varandra i samma diagram.

Arbetslöshet per månad

Man kan i denna figur notera två saker:

 1) Den generella trenden verkar vara nedåtgående just nu, men lutningen nedåt har från valet och fram t.o.m. våren inte varit annorlunda än under 2006.

2) De säsångsbetonade variationerna är väldigt lika år från år, med 2007 som enda undantag.

Utifrån detta tänker jag ställa upp två hypoteser.

Den generella trenden beror på konjukturen och inte på politiken. Det är därför som den generella lutningen nedåt är så lika för t.ex. 2006 och 2007.

Formen på kurvan styrs av politiken. Under 1996 – 2006 har den socialdemokratiska regeringen i stort bedrivit en liknande politik. Formen på kurvorna är därmed närmast identiska. Alliansregeringens politik avviker dock kraftikt från denna politik och från och med maj i år syns också ett tydligt trenbrott: arbetslösheten stiger inte alls lika mycket under sommarmånaderna jämfört med tidigare år. I själva verket är arbetslösheten under sommaren och fram till nu historiskt låg, något som den alls inte varit innan.

Det ska bli intressant att fortsätta följa trenden för att se om hypoteserna stämmer. I alla händelser är det värt att notera att vi sedan maj i år har lägre arbetslöshet än vi haft under de tidigare 11 åren. Bara det är ett trendbrott värt att fira, särskilt som regeringens politik innebär att andelen i arbetsmarknadsåtgärder minskat till förmån för riktiga jobb. Skulle man mäta riktiga jobb vore skillnaden ännu större.

Alla jobb behöver inte annonseras

september 15, 2007

SACO, bland andra, anser inte att regeringen uppfyller sitt vallöfte om en öppnare tillsättningsprocess för statliga toppjob. Och visst kan jag ge Anna Ekström på SACO rätt då hon säger: ”- Regeringsformens krav på sakliga grunder vid tjänstetillsättning gäller alla tjänstetillsättningar och då ser jag inga behov av att ha olika hanteringar av olika sorters tjänster.” till SvD. Men detta får aldrig bli liktydigt med att alla jobb måste annonseras ut och tillsättas efter urval bland en massa ansökningar. Det viktiga är istället att en objektiv kravprofil upprättas innan tjänsten tillsätts och att allmänhet och media får möjlighet att granska både kravprofil och den tillsattas uppfyllnad av denna.

Ibland har man tid till headhunting eller annonskampanjer. Då kan man unna sig lyxen att bland en massa ansökningar sålla fram den allra bästa kandidaten. Ibland är tiden det viktiga och det kan vara bättre att tillsätta en tillräckligt bra person snabbt. Båda valen måste finnas och man ska heller inte glömma att en längre rekryteringsprocess kostar mer pengar. Det kan ju inte vara ett egenvärde att spendera skattepengar när man redan har en tillräckligt bra kandidat tillgänglig.

Det vore därför angeläget att regeringen presenterade en enhetlig strategi för hur dessa jobb ska tillsättas. Men en strategi som fokuserar på krav för tjänsten, kompetens hos den som får jobbet och öppenhet i processen istället för på hur tillsättningen ska gå till i detalj.

Publicera fler Muhammedbilder!

september 15, 2007

Publiceringen av Muhammedkarikatyren har nu fått en betydligt allvarligare vändning. al-Qaida har nämligen satt ett pris på Lars Vilks huvud rapporterar både SvD och DN idag. Också chefredaktören för Nerikes Allehanda har fått ett (lägre) pris på sitt huvud.

Det är hög tid att de svenskar (muslimer och andra) som fördömt publiceringen börjar ta sitt ansvar och istället ställer sig upp och försvarar yttrandefriheten. Ert ansvar för dessa dödshot kan ni aldrig frånsäga er.

Det är också hög tid att fler tidningar publicerar bilden. Det måste bli tydligt för de religiösa extremister, i Sverige och utomlands, som tror att de med påtryckningar och hot ska kunna sätta sig över yttrandefriheten att de endast skadar sin egen sak. Varje påtryckning och varje hot bör bara leda till ännu en publicerad bild. Och ju fler som publicerar desto mindre värda blir ju också hoten. Islamisterna kan ju inte jaga varenda journalist i landet.

Ekonyheterna i (S)R

september 15, 2007

Ibland kan man irritera sig på småsaker. För bara för att en fråga inte är ensam världsavgörande så kan den ju vara viktig, t.ex. som en indikation på en attityd. En sådan sak stötte jag på imorse.

Ekonyheterna 10:00 i P4 idag rapporterar att socialdemokraterna anser att de inte får komma till tals i statliga utredningar. Inget fel i att rapportera detta kanske om det inte vore så att hela inslaget byggde på uttalanden av socialdemokraterna själva och avslutas med en intervju med Marie Granlund (s). Ingen redovisning av hur regeringen ser på det hela, ingen intervju eller kommentar från en alliansföreträdare.

Är detta verkligen förenligt med SRs krav på opartiskhet? Jag tycker inte det, men för att få ett officiellt svar på om det är det har jag anmält inslaget till granskningsnämnden.

Gudmundssöner

september 11, 2007

Jag har begått ett misstag. Inget stort men i alla fall ett misstag och nu tänker jag rätta till det. I ett antal inlägg har jag kallat SvDs ledarskribent Per Gudmundsson för Peter. Jag har sedan noterat att jag helt plötsligt började få trafik hit till bloggen från sökningar på just Peter Gudmundsson. Visserligen framstod det inte som helt orimligt med sökningar på en SvD-skribents namn, men lite oväntat stort har intresset varit. Poletten trillade inte ner förren för någon dag sedan då jag insåg sambandet med KTHs nye rektor.

Och så var också cirkeln sluten. Det är ju svårt med namn, speciellt när man läser dem snabbt i en text och sedan ska komma ihåg dem. Då kan det gå som nu. Istället för namnet på den skribent jag ville skriva om så dök det snarlika namnet på min gamla föreläsare i hållfasthetslära upp i huvudet. Hade han inte avancerat från professor till rektor så hade jag nog aldrig insett mitt misstag, men nu ska jag i alla fall rätta till det.

Ska tilläggas att tveklös gillar namnet Per bättre. För så heter jag själv.